Kontrast: włącz / wyłącz
oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Lekarz specjalista stomatolog/lekarz specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej


06-09-2018

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat – w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kontakt: 32 259 13 61, 32 259 13 60, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM