Kontrast: włącz / wyłącz

Oferta pracy: Konserwator urządzeń elektrycznych


06-03-2019

Oferujemy pracę na pełny etat – umowa o pracę.
Wymagania: aktualne świadectwo kwalifikacyjne E, kwalifikacje do obsługi urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV.
Kontakt: 32 259 16 88, 32 259 16 89, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załącznik nr 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM