Kontrast: włącz / wyłącz

Oferta pracy: Inspektor ds.technicznych


06-02-2020

Inspektor ds.technicznych. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dział techniczny. tel. kont: 32 259-16-88; 32 259 16 61.

Wymagania: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), dobra znajomość obsługi MS Office (MS Excel w szczególności).

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmować się będzie m.in.:

  • Przygotowywaniem zleceń i umów dla zgłaszanych napraw, remontów oraz okresowych przeglądów urządzeń i instalacji.
  • Przygotowywaniem i kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonania robót w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, oraz  uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych.
  • Bieżącym monitorowaniem stopnia realizacji zleconych napraw, przeglądów, remontów i modernizacji, zawartych umów oraz złożonych zamówień.
  • Prowadzeniem książek obiektów budowlanych.
  • Przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
  • Prowadzeniem korespondencji z Wykonawcami i Użytkownikami.

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi  prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załącznik nr 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM