Kontrast: włącz / wyłącz

Nowe życie i wiara w siebie dzięki zabiegom w naszym szpitalu


23-11-2021

Specjaliści ze Szpitala im. A. Mieleckiego przeprowadzili w ostatnich miesiącach szereg unikalnych operacji, przywracając pacjentom nie tylko wygląd, ale również funkcje życiowe, bez których żyli w ukryciu, w zaciszach swoich domów. – Nasze życie po tych zabiegach zaczęło się po raz drugi – mówią leczone w Katowicach pacjentki.

Specjalistycznego leczenia podjął się zespół pod kierownictwem prof. Iwony Niedzielskiej z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK.

Nasi medycy przeprowadzili obustronną rekonstrukcję szczęki  za pomocą implantu 3D u  31-letniej pacjentki, która urodziła się z obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Kobieta, zanim trafiła do katowickiego szpitala, przeszła w innych placówkach ponad 30 zabiegów, w tym zabiegi z użyciem unaczynionych przeszczepów, które niestety zakończyły się niepowodzeniem. Nie miała żadnych nowych i alternatywnych metod leczenia. Funkcjonowała całkowicie bez szczęki  Zabieg, w którym użyto frezowanego z tytanu implantu wymagał wielu projektów dostosowanych do bardzo trudnych warunków anatomicznych (stan po rozszczepie i zabiegach). Ostatecznie implant 3D zamontowano obustronnie na kościach jarzmowych w pobliżu czaszki. Dzięki specjalnie zaplanowanym w części ustnej implantu elementom można było wykonać silne zakotwienie nowej protezy.

Pacjentka dzięki przywróceniu wyglądu i funkcji odzyskała wiarę w siebie. To wyjątkowy zabieg wprowadzenia implantu 3D zastosowany w powikłaniach rozszczepowych przywracający całkowicie sprawność układu stomatognatycznego – mówi prof. Iwona Niedzielska

Katowiccy lekarze przeprowadzili też zabieg u 19-letniej pacjentki cierpiącej z powodu guza żuchwy, który zniszczył cały uzębiony odcinek żuchwy. Kobieta przeszła w szpitalu im. A. Mieleckiego udany zabieg resekcji i rekonstrukcji żuchwy mikronaczyniowym płatem strzałkowym z jednoczasowym wprowadzeniem implantów zębowych, dzięki czemu mogła mieć wykonaną pracę protetyczną, z której korzysta, dzięki czemu mogła wrócić do aktywności studenckiej i życiowej.

To było wiele lat leczenia, bólu, traciłam już wiarę. Po zabiegu moje życie się odmieniło, wróciłam do aktywności, nie boję się wychodzić z domu i kontaktów z ludźmi – powiedziała Monika, która obecnie studiuje.

W Szpitalu im. A. Mielęckiego w Katowicach sukcesem zakończyło się również leczenie 68-letniej pacjentki, u której  przeprowadzono  w przeszłości całkowitą obustronną resekcję szczęki z powodu nowotworu. Użytkowała przez wiele lat ciężką płytę akrylową z obturatorem, którą przytrzymywała językiem a najchętniej trzymała w sztufadzie. Była zdesperowana.

W tym przypadku przez dwa lata powstawały projekty implantu tytanowego 3D, który miał stworzyć rusztowanie dla zapadającej się twarzy i umożliwić noszenie protezy. Przeprowadzono analizy obciążeniowe każdego nowego projektu implantu. Ostatecznie zaakceptowany implant zamontowano w pobliżu szwów łączących kości twarzy i czaszki, a na specjalnie zaprojektowanych w części ustnej implantu elementach osadzono protezę. Dzięki temu pacjentka odzyskała funkcję mowy i żucia i sens życia – mówi prof. Iwona Niedzielska.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM