Kontrast: włącz / wyłącz
Szczegóły konferencji naukowej poświęconej historii i perspektywom rozwoju transplantologii

NOMED 2015


17-04-2015

Zapraszam do udziału w VIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „NOMED 2015” która odbędzie się w dniu 2.10.2015 r. w godzinach 9:00 – 14:30 w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a (Dom Lekarza).
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona do 350.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 30.06.2015 r. na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja”

Informacji udziela:
Iwona Woźniak nr tel.: (32) 25 91 679 lub kom. 603 111 952

Proszę osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie będą mogły wziąć w niej udziału, o poinformowanie o tym organizatora w celu udostępnienia miejsca innej osobie z listy rezerwowej.

Zaproszenie + karta zgłoszeniowa
Program konferencji

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM