Kontrast: włącz / wyłącz
oferta pracy praca zatrudnimy

Magister farmacji


30-01-2023

Magister Farmacji. Umowa o pracę. Pełny wymiar zatrudnienia.  Apteka

tel. kont: 32 259-16-93; 32 259 16 61.

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM