Kontrast: włącz / wyłącz
Szczegóły konferencji naukowej poświęconej historii i perspektywom rozwoju transplantologii

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”


14-03-2016

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM