Kontrast: włącz / wyłącz

Diagnosta laboratoryjny


29-06-2016

Diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi do Pracowni Serologii.
Wymiar zatrudnienia: 1 etat, ewentualnie 2×0,5 etatu.
Umowa na czas zastępstwa. Termin trwania umowy ok. 1,5 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM