Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-115BN


06-09-2018

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH

06.09.2018r. – ogłoszenie   SIWZ   załączniki do pobrania
13.09.2018r. – wyjaśnienia do treści SIWZ
18.09.2018r. – Protokół z otwarcia ofert
21.09.2018r. – Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej I

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM