Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-025 BN


22-02-2018

WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ MALOWANIE ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ

22.02.2018 – SIWZ : PDF
22.02.2018 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrani
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Załącznik Nr 14 : PDF
Załącznik Nr 15 część I : PDF
Załącznik Nr 15 część II : PDF
Załącznik Nr 16 : PDF

14.03.2018  –  unieważnienie postępowania

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM