Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-024BN


23-02-2018

DOSTAWA ZESTAWÓW DO TRACHEOTOMII ORAZ ZESTAWÓW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO

23.02.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
23.02.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc

02.03.2018  –  ZMIANA TERMINU
02.03.2018  –  odpowiedzi na pytania
02.03.2018  –  zmiana ogłoszenia
08.03.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
14.03.2018 r. – Wyniki Pakiet nr 2: pdf
23.03.2018  –  WYNIKI pakiet 1
20.04.2018 r. – Unieważnienie Pakietu nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM