Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-022BN


15-02-2018
 DOSTAWA RĘCZNIKÓW, PODKŁADÓW I PIELUCHOMAJTEK

15.02.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

20.02.2018  –  odpowiedzi na pytania
21.02.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiana terminu
zmiana ogłoszenia

26.02.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

02.03.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM