Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-017UN


07-02-2018

DOSTAWA LEKÓW 4
07.02.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

22.02.2018  –  odpowiedzi na pytania, korekta SIWZ
20.03.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
09.04.2018  –  WYNIKI 1
11.04.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
12.04.2018  –  Unieważnienie Pakiet Nr 6

04.05.2018  –  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM