Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-012UN


14-02-2018

DOSTAWA LEKÓW 2

14.02.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

26.02.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

28.03.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
28.03.2018  –  unieważnienie częściowe
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
20.04.2018  –  unieważnienie pakiet 4

04.05.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM