Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-010UN


01-02-2018

DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

01.02.2018- SIWZ , OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
07.03.2018r- odpowiedzi na pytania
15.03.2018-  Protokół z otwarcia ofert
22.03.2018- Unieważnienie Pakietu nr 1
25.04.2018- Wyniki w zakresie pakietu nr 2
08.05.2018- Wyniki w zakresie pakietu nr 4

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM