Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-002UN


11-01-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 1

11.01.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
11.01.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
09.02.2018 r. – Pytania 1: pdf
Pakiet nr 5 – Załącznik nr 5 do SIWZ po korekcie: doc
Pakiet nr 9 – Załącznik nr 9 do SIWZ po korekcie: doc
Pakiet nr 10 – Załącznik nr 10A do SIWZ: doc
13.02.2018 r. – Pytania 2: pdf
21.02.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
22.02.2018 r. – Unieważnienie Pakietu nr 4: pdf
12.03.2018 r. – Unieważnienie Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 19: pdf
12.03.2018 r. – Wyniki Pakiet nr 9: pdf
14.03.2018 r. – Wyniki Pakiet nr 3: pdf
27.03.2018 r. – Unieważnienie Pakietu nr 8: pdf
29.03.2018 r. – Wyniki: pdf
05.04.2018 r. – Wyniki Pakiet nr 17: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM