Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-001UN


22-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 1
22.01.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

29.01.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ
01.02.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
06.02.2018  –  odpowiedzi na pytania
20.02.2018  –  odpowiedzi na pytania
01.03.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
01.03.2018  –  unieważnienie częściowe
04.05.2018  –  WYNIKI
07.05.2018  –  WYNIKI KOREKTA

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM