Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-136BN


05-12-2017

DOSTAWA MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I MASŁA

05.12.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
05.12.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
Protokół z otwarcia ofert: pdf
21.12.2017 r. – Wyniki Pakiet nr 2: pdf

22.12.2017  –  WYNIKI Pak. 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM