Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-134BN


01-12-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

01.12.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

01.12.2017 r. – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

01.12.2017 r. – Załączniki edytowalne

05.12.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

12.12.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

15.12.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM