Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-134BN


01-12-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

01.12.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu
01.12.2017 r. – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
01.12.2017 r. – Załączniki edytowalne
05.12.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ
12.12.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ
15.12.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert
19.12.2017 r. Informacja o wyborze (pakiet 3); unieważnieniu (pakiet 2)

17.01.2018  –  WYNIKI pakiet nr.1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM