Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-133BN


07-12-2017

OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG
07.12.2017  –  SIWZOGŁOSZENIE
–   załączniki edytowalne
18.12.2017 r. – Informacja o otwarcia ofert
21.12.2017  –  częściowe unieważnienie postępowania

08.01.2018  –  WYNIKI 1   WYNIKI 2

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM