Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-111BN


05-10-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

05.10.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
05.10.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
11.10.2017 r. – Pytania 1: pdf
Załączniki do SIWZ po korekcie Pakiet nr 1, 1A 1 2: doc
11.10.2017 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
12.10.2017 r. – Pytania 2: pdf
17.10.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
07.11.2017 r. -Wyniki Pakiet nr 3: pdf
07.11.2017 r. – Wyniki Pakiet nr 1A: pdf
16.11.2017 r. – Unieważnienie Pakietu nr 2: pdf
16.11.2017 r. – Wyniki Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM