Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-109BN


05-10-2017

DOSTAWA DIATERMII Z PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ

05.10.2017 r. – Ogłoszenie

05.10.2017 r. – SIWZ, załączniki edytowalne

16.10.2017 r. – Zmiana SIWZ

16.10.2017 r. – Zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

17.10.2017 r. – Załącznik edytowalny

20.10.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert

07.11.2017 r. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM