Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-108BN


03-10-2017

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – II – A

03.10.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
03.10.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
10.10.2017 r. – Pytania: pdf
Załączniki po korekcie Pakiet nr 2 i Pakiet nr 2A : doc
10.10.2017 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
13.10.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
31.10.2017 r. – Unieważnienie Pakietu nr 2A: pdf
14.11.2017 r. – Unieważnienie Pakietu nr 1: pdf
19.12.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM