Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-105BN


26-09-2017

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

26.09.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
26.09.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
03.10.2017 r. – Pytania 1: pdf
04.10.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert: pdf
04.10.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: pdf
09.10.2017 r. – Pytania 2: pdf
09.10.2017 r. – Korekta ogłoszenia w zakresie terminu dostawy: pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ po korekcie: doc
13.10.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
20.10.2017 r. – Unieważnienie Pakietu nr 2: pdf
26.10.2017 r. – Unieważnianie Pakietu nr 1: pdf

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM