Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-104BN


27-10-2017

 

 

OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG

27.10.2017 r. – Ogłoszenie

27.10.2017 r. – SIWZ

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert

06.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.11.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert

09.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.11.2017 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

14.11.2014 r. – Załączniki edytowalne

14.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM