Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-104BN


27-10-2017

OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG

27.10.2017 r. – Ogłoszenie

27.10.2017 r. – SIWZ

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert

06.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.11.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert

09.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.11.2017 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

14.11.2014 r. – Załączniki edytowalne

14.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.11.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert

22.11.2017 r. – częściowe unieważnienie postępowania

05.12.2017 r. – Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych/unieważnieniu postpowania

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM