Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-103UN


27-09-2017

DOSTAWA LEKÓW – 20
27.09.2017  –  SIWZ, OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
KOREKTA OGŁOSZENIA
09.10.2017  –  odpowiedzi na pytania
02.11.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
08.11.2017  –  unieważnienie częściowe

30.11.2017  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM