Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-094BN


13-09-2017

DOSTAWA ŚWIEŻEGO DROBIU ORAZ JAJ
13.09.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
13.09.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
15.09.2017 r. – Pytania: pdf
22.09.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
06.10.2017 r. – Wyniki: pdf
10.10.2017 r. – Korekta wyników w zakresie Pakietu nr 2: pdf
11.10.2017 r. – Unieważnianie Pakietu nr 2: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM