Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-092UN


21-09-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

21.09.2017- SIWZ
21.09.2017-ogłoszenie
załączniki do poboru
19.10.2017- Zmiana terminu
19.10.2017- Odpowiedzi na pytania
załączniki do pobrania po zmianach
19.10.2017- zmiana ogłoszenia
14.11.2017- Protokół z otwarcia
29.11.2017- Unieważnienie Pakietów  2 , 2A , 2B
13.12.2017- unieważnienie Pakietu nr 4
13.12.2017- Wyniki

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM