Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-088BN


11-09-2017

DOSTAWA ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM
11.09.2017  –  SIWZ, OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

 

15.09.2017 – Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia

 

21.09.2017 – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia, Załączniki edytowalne

 

27.09.2017  – Protokół z otwarcia ofert

 

04.10.2017 r. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM