Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-077 BN


17-08-2017

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

17.08.2017 – SIWZ : PDF

17.08.2017 – ogłoszenie : PDF

Załączniki do pobrania

22.07.2017 – Pytania 1 : PDF

24.08.2017 – Pytania 2 : PDF

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

31.08.2017 – unieważnienie Pakietu nr 9 : PDF

15.09.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM