Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-075BN


26-07-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH Z PAPIERU, ŚCIEREK, WORKÓW RÓŻNEGO RODZAJU ORAZ ŚRODKÓW MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYCH

26.07.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
26.07.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
01.08.2017 r. – Pytania: pdf
02.08.2017  –  zmiana terminu składania ofert, odp na pytanie
02.08.2017  –  zmiana ogłoszenia
Załącznik nr 3 do SIWZ po korekcie: doc
08.08.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
09.08.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 9: pdf
16.08.2017 r. – Korekta protokołu z otwarcia w zakresie Pakietu nr 3: pdf
30.08.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM