Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-073BN


17-07-2017

ROBOTY  AWARYJNE – II

17.07.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
17.07.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
28.07.2017 r. – Pytania: pdf
02.08.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf

09.08.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM