Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-072UN


18-07-2017

DOSTAWA POJEMNIKÓW MEDYCZNYCH, NAKŁUWACZY I SZCZOTECZEK
18.07.2017  –  SIWZ
18.07.2017  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
26.07.2017  –  odpowiedzi na pytania
08.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
09.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
16.08.2017 r. – odpowiedzi na pytania
24.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
30.08.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
korekta protokołu z otwarcia ofert
unieważnienie pakiet 4

15.09.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM