Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-070UN


21-07-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

21.07.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
21.07.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
07.08.2017 r. – Pytania 1: pdf
Załączniki do SIWZ po korekcie: Pakiet nr 4, 5, 6, 8 i 11: doc
14.08.2017 r. – Pytania 2: pdf
Załączniki do SIWZ po korekcie: Pakiet nr 3, 9: doc
28.08.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
30.08.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 12: pdf
01.09.2017 r. – Korekta protokołu z otwarcia: Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2: pdf
01.09.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 1: pdf
19.09.2017 r. – Wyniki I: pdf
28.09.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 7: pdf
28.09.2017 r. – Wyniki II: pdf
04.10.2017 r. – Wyniki III: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM