Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-065UN


17-07-2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – III

17.07.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
17.07.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
28.07.2017 r. – Pytania: pdf

08.08.2017 – Pytania 2 : PDF

08.08.2017 – Pytania 3 : PDF

14.08.2017 r. Pytania 4: pdf

24.08.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

07.09.2017 – WYNIKI część I : PDF

15.09.2017 – Unieważnienie Pakietu Nr 15 : PDF

15.09.2017 – Wyniki część II : PDF

21.09.2017 – WYNIKI część III : PDF

27.09.2017 – WYNIKI część IV – PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM