Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-061UN


18-07-2017

DOSTAWA LEKÓW 14
18.07.2017  –  SIWZ, OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
28.07.2017  –  odpowiedzi na pytania
07.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
24.08.2017  –  KOREKTA SIWZ
zmiana ogłoszenia
30.08.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
31.08.2017  –  korekta protokołu z otwarcia ofert
31.08.2017  –  unieważnienie cz.5,11,12
13.09.2017  –  unieważnienie cz.13
20.10.2017  –  unieważnienie p.1 i 3
20.10.2017  –  WYNIKI 1
unieważnienie p.2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM