Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-060UN


18-07-2017

DOSTAWA LEKÓW 13
18.07.2017  –  SIWZ , OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
26.07.2017  –  odpowiedzi na pytania
07.08.2017  –  odpowiedzi na pytania

24.08.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
25.08.2017  –  unieważnienie pakiet nr 1

11.10.2017  –  WYNIKI

WYNIKI-KOREKTA

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM