Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-058 BN


06-07-2017

WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ MALOWANIE ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” – A

06.07.2017 – SIWZ : PDF
06.07.2017 – ogłoszenie : PDF
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Załącznik nr 14 : PDF
Załącznik nr 15 część I : PDF
Załącznik nr 15 część II : PDF
Załącznik nr 16 : PDF
Załączniki do pobrania

24.07.2017 r. – Unieważnienie: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM