Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-051UN


08-06-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

08.06.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
08.06.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
10.07.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert: pdf
10.07.2017 r. – Pytania: pdf
Załączniki do korekcie: Załącznik nr 7, 9 12: doc
Załącznik nr 19 do SIWZ- projekt umowy użyczenia: pdf
13.07.2017 r. – Korekta ogłoszenia: pdf
Korekta ogłoszenia: pdf
24.07.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
26.07.2017 r. – Unieważnienie: Pakiet nr 5: pdf
01.09.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM