Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-046 BN


03-07-2017

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE – LIKWIDACJA
SZKODNIKÓW DREWNA WIĘŹBY DACHOWEJ

03.07.2017 – SIWZ : PDF
03.07.2017 – ogłoszenie : PDF
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Załącznik nr 14 : PDF
Załącznik nr 15 : PDF
Załącznik nr 16 część I : PDF
Załącznik nr 16 część II : PDF
Załącznik nr 17 :  PDF
Załączniki do pobrania
19.07.2017  –  UNIEWAŻNIENIE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM