Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-036BN


12-06-2017

DOSTAWA CHŁODZIAREK FARMACEUTYCZNYCH I LODÓWEK TRANSPORTOWYCH -1

12.06.2017r- OGŁOSZENIE
12.06.2017r- SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
21.06.2017r- ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZAŁĄCZNIKI PO ZMIANACH
23.06.2017- OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU
27.06.2017r- ODPOWIEDZI NA PYTANIA
30.06.2017r.-PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
30.06.2017- UNIEWAŻNIENIE PAKIETU NR 3 i 4
26.07.2017-WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM