Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-025BN


31-03-2017

DOSTAWA APARATÓW I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

31.03.2017 r. – Ogłoszenia: pdf
31.03.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
Zmiana treści SIWZ, korekta Załącznika nr 3: pdf
Załącznik nr 3 po korekcie: doc
Zmiana terminu składania ofert: pdf
10.04.2017 r. – Pytania: pdf
13.04.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
20.04.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 3 i 4: pdf
26.04.2017 r. – Wyniki: Pakiet nr 1, Pakiet nr 2: pdf
05.05.2017 r. – Wyniki: Pakiet nr 5, 6, 7: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM