Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-020 BN


02-03-2017

WYKONANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ DLA ZADANIA „ MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM
ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO – A

02.03.2017 – SIWZ : PDF
02.03.2017 – ogłoszenie : PDF
Ekspertyza p.poż
Załączniki do pobrania

10.03.2017 – PYTANIA : PDF

20.03.2017 : PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

07.04.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM