Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-017UN


13-03-2017

DOSTAWA LEKÓW – 3
13.03.2017  –  SIWZ
13.03.2017  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
17.03.2017  –  odpowiedzi na pytania 1
07.04.2017  –  odpowiedzi na pytania
12.04.2017  –  odpowiedzi na pytania
24.04.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
10.05.2017  –  unieważnienie P.32
15.05.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
31.05.2017  –  WYNIKI
01.06.2017  –  korekta wyników
02.06.2017  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM