Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-015 BN


17-02-2017

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ III-go PIĘTRA ODDZIAŁU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU


17.02.2017 – SIWZ : PDF
17.02.2017 – ogłoszenie : PDF

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Załącznik nr 14 : PDF
Załącznik nr 15 : PDF
Załącznik nr 16 : PDF
Załącznik nr 17 : PDF
Załącznik nr 18 : PDF
Załącznik nr 19 : PDF
Załączniki do pobrania

07.03.2017 – ZMIANA TERMINU : PDF
07.03.2017 – ogłoszenie o zmianie terminu : PDF

14.03.2017 – Pytania Nr 1 : PDF

ZAŁĄCZNIKI DO PYTAŃ Nr 1 :

Ekspertyza – PDF
Rysunki : PDF

14.03.2017 – ZMIANA TERMINU – IIPDF
14.03.2017 – ogłoszenie zmiana terminu -II : DF

17.03.2017 – Pytania 2 : PDF

ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ Nr 2 : PDF

30.03.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

07.04.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM