Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-005 BN


23-01-2017

ROBOTY AWARYJNE

23.01.2017 – SIWZ : PDF
23.01.2017 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
27.01.2017 – Pytania : PDF
13.02.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF
13.02.2017 – KOREKTA PROTOKOŁU Z OTWARCIA : PDF
13.02.2017 – unieważnienie Pakietów nr 4 i 5 : PDF
14.02.2017 – unieważnienie Pakietu nr 3 : PDF

22.02.2017  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM