Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-004 BN


16-02-2017

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO I BIUROWEGO

16.02.2017 – SIWZ : PDF
16.02.2017 – ogłoszenie : PDF

DOKUMENTACJA   PROJEKTOWA:

ZAŁĄCZNIK NR 14:
Załącznik nr 14 A : PDF
Załącznik nr 14 B : PDF
Załącznik nr 14 C : PDF
Załącznik nr 14 D : PDF
Załącznik nr 14 E: PDF
Załącznik nr 14 F: PDF

ZAŁĄCZNIK NR 15:
Załącznik nr 15 A : PDF
Załącznik nr 15 B : PDF
Załącznik nr 15 C : PDF
Załącznik nr 15 D część I : PDF
Załącznik nr 15 D część II : PDF

Załącznik nr 16 : PDF
Załącznik nr 17 : PDF
Załącznik nr 18 : PDF
Załącznik nr 19 : PDF
Załącznik nr 20 : PDF
Załącznik nr 21 : PDF
Załączniki do pobrania

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

16.03.2017 – ZMIANA TERMINU : PDZ
16.03.2017 – ogłoszenie zmiana terminu : PDF

31.01.2017 – PYTANIA 1 : PDF

Ekspertyza ppoż – część I – PDF
Ekspertyza ppoż. część II : PDF
Postanowienie ppoż – część III : PDF

ZAKTUALIZOWANE ZAŁĄCZNIKI DO PYTAŃ 1:

Załącznik Nr 18 : PDF
Rysunek Nr 1 : PDF
Rysunek Nr 2 : PDF

Załącznik Nr 19 : PDF

ZAŁĄCZNIK NR 19 DO POBRANIA

13.04.2017 –  PYTANIA 2 : PDF
14.04.2017 r. – PYTANIA 3: PDF

21.04.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

10.05.2017 – WYNIKI : PDF

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM