Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-133UN


12-01-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

12.01.2017  –  SIWZ
12.01.2017  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
24.01.2017  –  odpowiedzi na pytania
07.02.2017- odpowiedzi na pytania
09.02.2017- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
13.02.2017-Zmiana ogłoszenia
13.02.2017-odpowiedzi na pytania
20.02.2017- Zmiana ogłoszenia
21.02.2017- odpowiedzi na pytania
24.02.2017r- załączniki do pobrania po zmianach 1
24.02.2017r- załączniki do pobrania po zmianach2
24.02.2017r- załączniki do pobrania po zmianach 3
27.02.2017r- Przypomnienie
02.03.2017r- Protokół z otwarcia ofert
07.03.2017r- Unieważnienie
21.04.2017r- WYNIKI
21.04.2017r- Unieważnienie pakiet 6,19 i 23.
27.04.2017r- Unieważnienie częściowe wyników
04.05.2017  –  WYNIKI 2
22.05.2017r- Unieważnienie Pakietu nr 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM