Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-128BN


21-12-2016

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

21.12.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
21.12.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
28.12.2016 r. – Pytania: pdf
Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ: doc
03.01.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert:pdf
11.01.2017 r. – Wynik: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM