Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-006UN


01-02-2013

Dostawa odczynników II

01.02.2013 – SIWZ: PDF
01.02.2013 – Ogłoszenie: PDF
06.02.2013 – Zmiana SIWZ: PDF
21.02.2013 – pytania: PDF
22.02.2013 – pytania-2: PDF
13.03.2013 – unieważnienie Pakietów 2,5,6,9: PDF
29.04.2013  –  WYNIKI:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM